Ny Køletekniker i PACCO A/S

  • Udgivet d. 6. september 2017

PACCO A/S byder velkommen til Michael Pedersen.

Michael Pedersen er tiltrådt en stilling som tekniker i vores køleafdeling.

Michael besidder en bred brancheerfaring og kommer fra en lignende stilling hos Caverion A/S

Vi glæder os til samarbejdet.

Læs videre

Ny Køletekniker i PACCO A/S

  • Udgivet d. 6. september 2017

PACCO A/S byder velkommen til Simon Kristensen.

Simon Kristensen er tiltrådt en stilling som tekniker i vores køleafdeling.

Simon besidder en bred brancheerfaring og kommer fra en lignende stilling hos Johnson Controls Denmark – Køleteknik

Vi glæder os til samarbejdet.

Læs videre

De kraftigt stigende priser på kølemiddel kan ikke tillægges medlemmer af AKB

  • Udgivet d. 24. juli 2017

De kraftigt stigende priser på kølemiddel kan ikke tillægges medlemmer af AKB

Mange har noteret sig de kraftige prisstigninger, der p.t. sker på HFC-kølemiddel, og flere AKB-medlemmer har skullet lægge ryg til disse stigninger over for kunderne.

I EU’s F-gas Forordning 517/2014 er angivet, at ”Med henblik på gradvis at reducere mængden af hydrofluorcarboner, der kan markedsføres i Unionen, bør Kommissionen tildele markedsføringskvoter til individuelle producenter og importører på en sådan måde, at den samlede kvantitative begrænsning for markedsføringen af hydrofluorcarboner ikke overskrides.”

Denne reduktion er i forordningens bilag V omsat til, at i forhold til år 2015 skal den maksimale mængde hydroflourcarboner, der skal markedsføres i f.eks. år 2021 – altså om små 4 år – være på 45% og i år 2030 på 21% – altså en femtedel af mængden i år 2015. Og vi er her i 2017 i fuld gang med nedsat omsætning og deraf følgende prisstigninger.

Reduktionen af kølemiddel styres efter, hvor højt GWP-tal (Global Warming Potential) eller CO₂-ækvivalenter det enkelte kølemiddel repræsenterer. F.eks. har R134a har en GWP på 1430, mens R404A en GWP på 3922 eller godt 2,7 gange mere end R134a, og da der altså kun bliver produceret, importeret og omsat en stadigt mindre %-del GWP, vil denne forskel alt andet lige medføre, at R404A bør være godt 270% dyrere end R123a. Og forskellen mellem rigtig lav-GWP og rigtig høj-GWP kølemidler vil på langt sigt blive meget større – måske 10 gange eller mere! – fordi GWP-markedet reguleres af EU – en regulering, der medfører mindre udbud og højere priser med henblik på at mindske efterspørgslen og forbruget. Og alt sammen fordi F-gasser er klimagasser, der øger drivhuseffekten og dermed medfører uønskede klimaforandringer.

Prisstigningerne på kølemidler har altså fornuftige og forklarlige årsager og virkninger, der ikke kan tilskrives dit Autoriserede Køle- & varmepumpefirma, men klimaforandringerne.

Læs videre

Ny Projektleder i PACCO A/S

  • Udgivet d. 17. maj 2017

Projektleder: Brian Bjarke Jessen
PACCO har pr. 8. maj budt velkommen til en ny medarbejder – Brian Bjarke Jessen, som er tiltrådt som projektleder i ventilationsafdelingen.

Brian har over 15 års brancheerfaring fra bl.a. DK Indeklima Service Aps og Grøn Ventilation Aps og har store forventninger til samarbejdet.

 “Jeg ser frem til at kunne dele ud af min erfaring med specielt boligventilation. Jeg synes Pacco er en spændende virksomhed, som har stor viden indenfor andre områder omkring ventilation, end den jeg kommer med, så da jeg fik tilbuddet om at blive en del af teamet, tøvede jeg ikke med at sige ja”, siger Brian. 

Brian er gift og har 2 voksne børn, som er flyttet hjemmefra. Det giver parret lidt ekstra tid til at gå og hygge sig med istandsættelse af det ny købte hus i Ruds Vedby.

 

Læs videre

Nyt samarbejde med Siemens og PACCO A/S

  • Udgivet d. 27. april 2017

Nyt samarbejde med Siemens har fået PACCO A/S  til at tage dette endelige skridt til at udvide forretningsområdet med en CTS-afdeling, og dermed sikre nye opgaver.

PACCO har siden 1980 været specialiseret indenfor det gode indeklima med ventilations- og køleanlæg, fra projektering, installation og til service. PACCO har igennem årene leveret mange små og store installationer, men har manglet muligheden for selv at binde de store CTS-løsninger sammen.

Men med samarbejdet med Siemens, udvider PACCO nu forretningsområdet med en CTS-afdeling, og i kraft af samarbejdet får PACCO tilført ny knowhow, uddannelse og fornøden back-up til tilbudsgivning, projektering og drift af CTS-anlæg.

Dermed kan PACCO fremadrettet løse alle opgaver ifm. etablering af nye små og store installationer af både ventilations- og køleanlæg – også CTS-anlæg der tidligere måtte løses af andre.

Startskuddet for samarbejdet var, at PACCO fik mulighed for at byde på en større opgave, hvor en uddannelsesinstitution på Sjælland ønskede at udskifte deres eksisterende automatikanlæg på ventilation, med nye anlæg, der kan levere variable luftmængder og dermed spare på driften.

”Vi så opgaven som en mulighed for at opbygge en CTS-afdeling. Vi kontaktede Siemens, som siden har været en værdifuld samarbejdspartner. Siemens har produkterne, der kan løfte store opgaver, og den tekniske support, som kan hjælpe os med at stykke hele anlægget sammen”, siger servicechef Brian Randskov.

Medarbejdere på kursus

Som led i det nye samarbejde har ca. 30 medarbejdere været på kursus hos Siemens i de grundlæggende forhold omkring CTS. Desuden har PACCO udpeget en dedikeret medarbejder til at være nøglemedarbejder i opbygningen af CTS-afdelingen.

Han bliver den første, der får de mere teknisk tunge kurser, så han kan være med i hele processen fra tilbud og projektering til installation og service.

Åbne standarder er positivt

”Vi er i en oplæringsfase, hvor vi bliver fortrolige med Siemens produkterne og bygger referencer op. Det bliver for alvor sjovt, når vi selv kan levere hele opgaven og programmeringen af CTS-anlægget,” siger PACCO A/S’ direktør Marianne Friis.

Hun ser det som et stærkt argument over for kunderne, at Siemens bygger på åbne standarder, så kunden ikke bliver bundet til en enkelt producent. Dermed kan Siemens-udstyr kobles på eksisterende installationer, og er desuden kompatibelt med tidligere versioner af Siemens-udstyr. Det giver nye muligheder for styring og optimering. ”En række af vores eksisterende kunder har på den baggrund vist stor interesse for vores nye CTS-tiltag – både private virksomheder og flere kommuner. Alle er interesserede i, at vi nu kan tilbyde energioptimering af CTS-anlæg med kort tilbagebetalingstid,” siger Marianne Friis.

Nye kvalifikationer

PACCO’s medarbejdere ser ligeledes muligheder i den nye CTS-afdeling, blandt andet andre typer af opgaver og flere kvalifikationer.

”Det er nyt og spændende at arbejde med CTS – både teknikken, produkterne og programmeringen. Det giver fremtidsperspektiver, hvor vi kan være med til at modernisere gamle CTS-anlæg, hjælpe kunderne med at spare energi og servicere anlæggene”, siger service- og CTS-tekniker Jesper Frederiksen. Med hjælp fra Siemens kan PACCO således tilbyde en mere optimal styring af ventilation og køling, der kan spare energi og øge komforten.

 

”Med hjælp fra Siemens kan vi tilbyde en mere optimal styring af ventilation og køling, der kan spare energi og øge  komforten,” siger direktør Marianne Friis og serviceleder Brian Randskov.

Læs videre