Pacco A/S har pr. 1. december 2018 indgået kontrakt med Frederiksberg Kommune på ventilationsserviceopgaver.

  • Udgivet d. 30. januar 2019

Pacco A/S har pr. 1. december 2018 indgået kontrakt med Frederiksberg Kommune på ventilationsserviceopgaver.

Kontrakten med Frederiksberg Kommune løber frem til 30. november 2023, hvor kommunen kan vælge at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder.

Frederiksberg Kommune evaluerede de indkomne tilbud ud fra tildelingkriterierne pris (60%) og kvalitet (40%) samt på tilbudsgivernes kompetenceprofiler og erfaring, og implementerings- og back-up planer.

Ventilationsserviceopgaverne består af forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold såsom mindre reparationsarbejder, herunder også akut opgaver samt lovpligtige eftersyn af brandsikringsautomatik.

Der er pt. 750 anlæg, der er placeret i ejendomme i Frederiksberg Kommune, hvor kommunen har vedligeholdelsespligt.

Pacco A/S ser det som en spændende opgave og glæder os til at indgå i et ærligt, tæt og dialogbaseret samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Læs videre

Den Hvide Bygning i Nakskov

  • Udgivet d. 20. januar 2019

Projektperiode: 25. juni 2018 – primo oktober 2018 for de indvendige arbejder på stue og 1. etage, og ultimo 2018 for de sidste arbejder i kælder ved aggregat samt i terræn

Udbudstype:

Indbudt fag-entreprise

Beskrivelse af leverance

Levering af 1 stk. nyt ventilationsanlæg, hvor aggregat monteres i kælderen for betjener stueetagen og kælder.

Arbejde med eksisterende aggregat der betjener 1. og 2. sal, hvor 1. sal ombygges helt.

Baggrund for udbud

Lolland Kommune har erhvervet Den hvide Bygning til familierådgivning, og istandsætter den i den forbindelse. 

Tostes udtalelse omkring samarbejdet i forbindelse med arbejdet i Den hvide Bygning i Nakskov

“Vi har haft et yderst positivt samarbejde med samtlige fag-leverandører inden for såvel vvs, gulv, maler, murer, tømrer, el samt ventilation og der er sket en konstruktiv koordinering af arbejderne gennem hele projektet. Dette bevirker, at vi ikke har skullet vente på hinanden, når så mange fag skal arbejde forskellige steder i samme bygning. Flere af vores egne arbejdsopgaver er blevet løst af lokale entreprenører. Vi har f.eks. haft behov for at få løst el-opgaver i forbindelse med opsætning af det nye ventilationsanlægget.

Udover nævnte fag-entreprise, har der ligeledes været en facade-entreprise på samme byggeplads indeholdende nye vinduer og facaderenovering, som skabte lidt udfordringer i forhold til at få det nye ventilationsanlæg ind i bygningen og ned i kælderen. Vi var derfor nødt til at skille anlægget ad yderligere, for at tilpasse os den plads, der var i kældertrappen under stillads.

Det har været en kompleks sag med mange interessenter. Mange fag har arbejdet i små kontorer samtidig.

Alle har været rigtig gode til at tage hensyn til hinanden og koordinere arbejdet bedst muligt.

Som projektleder for PACCO A/S, har jeg deltaget i ugentlige byggemøder hvor de ting, vi mente der skulle drøftes, er blevet taget op. Herudover har der været plads til at tage ad hoc byggemøder undervejs, når der har været behov for det. Det gør at tingene bliver løst med det samme fremfor at vente til næste byggemøde.

Dan-Project ApS i Søllested har været byggeleder på projektet og samarbejdet har fungeret yderst positivt.”

 

Toste sætter herunder et par ord på, hvad der kendetegner ham personligt og hvad der er drivkraften for at lykkes hos Pacco A/S

Hos PACCO har vi et åbent forum for indkomne idéer. Ingen idéer er for dumme og alle idéer kan deles hver dag.

Vores montører og teknikkerer ser meget når de kommer ud til kunderne, hvorfor de er med til at bidrage med ny viden og de nye behov, der konstant opstår i markedet og hos vores kunder.

Herudover går vi højt op i at lære fra vores kunder, både løbende i projektet og når et projekt er afsluttet. Hvad var godt og hvad skal ændres?

Mine absolutte mål og min motivation som ingeniør hos PACCO er, at sørge for at de positive tilbagemeldinger fra vores kunder fortsætter i fremtiden. Herudover skal PACCO altid være et skridt foran i forhold til udvikling og at kunne dække nye behov gennem vidensdeling såvel internt med vores kolleger og med markedet omkring os.

Læs videre

Pacco A/S har pr. 01.09 2018 indgået kontrakt med Boligselskabet Sjælland på ventilationsservice.

  • Udgivet d. 17. januar 2019

Serviceopgaverne er fordelt på samtlige boliger under boligselskabet og er en spændende opgave.

Der skal arbejdes i vid udstrækning med energirigtig ventilation som kræver et dygtigt team af teknikere, med en bred erfaring inden for faget. Vores medarbejdere skal besidde et stort koordineringsfokus på opgaverne og være omstillingsparate i en hverdag, hvor opgaverne ofte skal løses akut.

Pacco A/S glæder sig til det kommende samarbejde med Boligselskabet Sjælland og vil gøre vort yderste for at skabe tætte relationer, hvor en ærlig dialog skal være fundamentet for et positivt samarbejde.

Læs videre

Mine første 6 måneder som servicechef i PACCO A/S

  • Udgivet d. 25. september 2018

Køleteknik - Servicechef

Jesper Rise er tiltrådt som Servicechef i køleafdelingen den 1. marts 2018. Jesper har over 20 års erfaring fra kølebranchen inden for entrepriseledelse, dimensionering og beregning af alle typer af køleanlæg samt service og vedligehold af køleanlæg.

Herunder giver Jesper sin udtalelse på baggrund af sine første 6 måneder som servicechef hos Pacco A/S:

“For 22 år siden, blev jeg udlært maskinarbejder fra en fabrik i Sønderjylland, som producerede køle- og frostanlæg. På et tidspunkt følte jeg, at mine arbejdsopgaver blev en smule trivielle og det trak i mig, når kølemontørerne forlod fabrikken om morgenen og skulle ud på opgaver hos vores kunder. I slutningen af min læretid spurgte jeg min chef, om jeg havde mulighed for at tiltræde en stilling som kølemontør. Siden dengang har jeg arbejdet som montør og projektleder i kølebranchen.

Da jeg i starten af 2018 skulle til jobsamtale hos Pacco A/S var jeg spændt. Jeg havde gennem lang tid haft lysten til at tage skridtet videre, fra at have arbejdet som projektleder gennem en årrække til at få muligheden for at lede og udvikle en eksisterende serviceafdeling. At være med til at gøre en markant forskel i dagligdagen sammen med mine kolleger, var et stort ønske. At få muligheden for at realisere ideer opstået igennem mit arbejdsliv f.eks. i måder at arbejde på og mine relationer til kunder og leverandører, fik jeg pludselig en chance for at kunne gøre noget ved den følelse. Pacco A/S gav mig muligheden og det kunne jeg ikke sige nej til.

Jobsamtalen forløb over 3 etaper, hvor jeg både skulle tale med ledelsen, bestyrelsesformanden og udvalgte af de medarbejdere, der skulle være mine kolleger i fremtiden. Det var yderst professionelt og stemningen var både behagelig og uformel. Jeg fik en følelse af, at alle tog mig meget seriøst, hvilket jeg har følt stærkt gennem det seneste halve år, jeg har været en del af Pacco A/S. Vi tager opgaverne, vores kunder og hinanden seriøst og respekterer og udnytter hinandens styrker og svagheder i dagligdagen. Ansættelsesprocessens karakter gjorde, at min motivation og interesse for at blive en del af virksomheden, blev vækket yderligere.

Jeg er blevet taget rigtigt godt imod af alle mine kolleger. Min personlige og faglige motivation for at tage imod ansættelse hos Pacco A/S, er til fulde blevet opfyldt.

Hele min afdeling udvikles dag for dag og sammenholdet mellem os er forudsætningen herfor.

Pacco A/S og jeg er enige om, hvordan medarbejderne skal have det. Vi skal være stolte, glade og motiverede. En positiv og ærlig dialog skal bringe os tættere sammen – hver dag. Ved at være motiverede og føle ejerskab af vores opgaver, laves der færre fejl og tallene på bundlinjen forbliver positive – fordi vi hjælper hinanden. Det betyder meget for mig at vi hjælper og støtter hinanden i hverdagen.

Det har været en god proces for mig at vokse som ny servicechef. Alle de muligheder jeg så før og som jeg ikke havde indflydelse på at gøre noget ved, kan jeg i dag arbejde med hver eneste dag.

Vi får pudset nogle rutiner af og prøvet nogle andre af – i et fællesskab. Vi holder jævnligt montørmøder og samles alle sammen for at drøfte hverdagen og de arbejdsopgaver, vi hver især er ansvarlige for at udføre.

Jeg opfordrer mine kolleger til at være åbne og ærlige og bringe de ting op, som de måske går og irriterer sig over i dagligdagen. Jeg er opmærksom på, at noget går igen fra min egen tid som montør.

En køletekniker udfordres hele tiden, det kræver at vi alle har fingeren på pulsen hele tiden, for ikke at gå i stå og stoppe sin udvikling. Vi skal opdatere vores viden hele tiden og tænke alternativt i forhold til at udvikle os, således at vi altid er på forkant med de behov og krav, som vores kunder stiller til os. Af samme årsag inddrager jeg montørerne i firmaets ønske om udvikling, således at alle føler et ansvar for at være motiverede og følge med i vores kunders ændrede behov og en konstant teknologisk udvikling i markedet omkring os.

Vores montører har den tekniske baggrund der er nødvendig for at løse den opgave de er sendt ud til, for at sikre kunderne den bedst mulige oplevelse, skal vores teknikere have et 360 graders syn på arbejdet og ikke kun løse det der står i overskriften på sagen. Dette skal sikre, at der ikke sker fejl, og samtidig fanger de måske et køleanlæg i et serverrum eller et ventilationsanlæg i et teater, som ikke fungerer. Det gør, at vores kunder altid kan være trygge ved Pacco. Teknikeren har opdaget, hvis der er noget, som ikke er som det skal være.

Vores kunder er vores eksistensgrundlag og vi ønsker at fastholde de positive og dynamiske samarbejdspartnere vi har i hele landet.

For at fortsætte med at give vores kunder positive oplevelser, skal vi levere en høj kvalitet hver eneste gang.

Herudover skal vi alle gøre vores yderste for at gå seriøst til opgaven og agere professionelt hos vores kunder.

Vi skal ligeledes opfattes som venlige og yde den en ekstra indsats, for at hjælpe vores kunder og give dem en tryghed for at vi nok skal sørge for at deres anlæg fungerer, som de skal.

Vores montører skal være i besiddelse af en unik personlighed. Samtidig skal de være specialister inden for deres fagområde. Det er dermed ikke enhver, der opnår ansættelse hos Pacco A/S, men kun de allerbedste personligheder kan og vil være hos os. For det kræver noget af os alle at være omstillingsparat, dele sin viden og erfaringer fra dagligdagen med hinanden og tage ansvar for sine opgaver og hjælpe hinanden, når man kan.

Som servicechef har jeg rykket mig lidt fra det køletekniske område og over til de blødere værdier og det at arbejde med mennesker i min hverdag. Det er en stor mulighed for mig at være med til at præge retningen i en afdeling, som består af unikke nøglepersoner. Det rører mig at se, hvad vi kan opnå yderligere, hvis vi blot arbejder sammen. Et stærkt sammenhold og partnerskab skal have vores primære fokus, og skal være forudsætningen for at lykkes med vores opgaver.”

Læs videre

Datacenter Forum 2018

  • Udgivet d. 5. september 2018

PACCO A/S og STULZ deltager igen på Datacenter Forum den 20. september 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Klik her for at se program og for at bestille en gratis billet

Læs videre

Den hvide bygning’ klar til renovering

  • Udgivet d. 25. juli 2018

PACCO A/S Ventilation deltager i renoveringen af den ikoniske bygning på havnen i Nakskov.

Den tidligere administrationsbygning for Nakskov Skibsværft – i daglig tale ‘den hvide bygning’ – skal huse de af kommunens medarbejdere, der lige nu sidder i rådhuset. Medarbejderne skal flytte ind til d. 1. september, så det er et renoveringsarbejde, som er underlagt en stram tidsplan.

Afgørende for hvilke firmaer, der har vundet opgaverne, har foruden prisen været, at arbejdet kunne udføres indenfor den snævre tidsramme. At det har været muligt, tilskriver Lolland Kommune det rigtige match mellem virksomheder gearet til opgaverne, et tydeligt udbudsmateriale og en realistisk prissætning. Et resultat, der glæder borgmester Holger Schou Rasmussen.

Sagsansvarlig for PACCO A/S er Ventilations- og energiingeniør Toste Lund

Læs videre

PACCO A/S er nu certificeret Eliteleverandør

  • Udgivet d. 8. juni 2018

PACCO A/S
var blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017.
Med en samlet fakturasum til det offentlige på 13.902.442 kr. har de placeret
sig i den absolutte elite af leverandører; en præstation, der påkalder sig al ære og respekt.

Danmarks Statistik estimerer, at der i 2017 var omkring 300.000 aktive virksomheder. Den
øverste procent udgøres således af i alt 3000 virksomheder. Fakturasummen, som angives
ovenfor, er opgjort som summen af bogførte fakturaer hos i alt 293 offentlige myndigheder
på tværs af alle sektorer (kommuner, regioner, stat, forsyningssektor og selvejende
institutioner). Der er således et mindre antal myndigheder, der ikke indgår i opgørelsen.

 

 

Læs videre

Ny Servicechef i PACCO A/S

  • Udgivet d. 17. april 2018

Køleteknik - Servicechef

PACCO har pr. 1. marts 2018 budt velkommen til en ny medarbejder – Jesper Rise, som er tiltrådt som Servicechef i køleafdelingen
Jesper har over 20 års brancheerfaring indenfor entrepriseledelse, dimensionering og beregning af alle typer køleanlæg samt service og vedligehold af køleanlæg.

Vi i PACCO glæder os til det fremtidige samarbejde.

Læs videre

PACCO A/S og CURA VVS A/S er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale om VVS- køle og ventilationsarbejde for Folketinget.

  • Udgivet d. 7. september 2017

PACCO A/S, CURA VVS A/S og HØYRUP & CLEMMENSEN A/S indgår et strategisk samarbejde og bliver prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale om VVS- køle og ventilationsarbejde for Folketinget.

Ved udvælgelsen er der lagt vægt på at vi i fællesskab har kunnet dokumentere de bedste og mest relevante leverancer af de ydelser som rammeaftalen efterspørger.

Læs videre