Høns, grise eller får?

 • Udgivet d. 18. januar 2022

Da jeg i folkeskolen begyndte at regne med enheder i matematik og glemte at fortælle enheden, blev det ofte returneret med en ”høns, grise eller får?” kommentar af læreren.

Og det er egentlig en meget let måde, hvorpå man kan kontrollere, om man har regnet rigtigt – eller i hvert fald, om man er på rette vej.

Men hvorfor starte et indlæg på vores hjemmeside om, hvad jeg har fået som børnelærdom?

Jeg vil starte et helt andet sted.

I PACCO A/S har vi rigtig mange dejlige kunder, der kan spredes ud på stort set alle typer, fra private varmepumper til de helt store ventilations- og kølecentraler. Meget ofte udarbejder vi vores tilbud på baggrund af et veludført udbudsmateriale, hvor alle entreprenørerne har det samme at gå ud fra. Det er simpelthen beskrevet ned til mindste detalje.

Efter gældende regler

Problemet og grunden til mit indlæg opstår, når vi arbejder for vores servicekunder og andre kunder som springer rådgiveren over – hvilket jeg godt vil anbefale man gør i forbindelse med b2b og i offentlige virksomheder, hvor der ikke er krav, der dikterer anderledes. Når kunden ”bare” beder om et ventilationsanlæg der overholder BR18.

Men hvad siger BR18 – hvad er det egentlig for et anlæg man får?

Jeg har fornyelig givet pris på et ventilationsanlæg til et mindre kontor. Min pris var til en hovedentreprenør, som vi er rigtig glade for at arbejde sammen med. Dog undrede hans kunde sig over, hvorfor min pris var mere end dobbelt så dyr som den, de selv havde indhentet.

Jeg er helt med på at vi alle kan lave fejl, og jeg vil bestemt heller ikke hænge nogen ud i denne forbindelse. Jeg fik mulighed for at diskutere mit tilbud med kunden direkte, hvor jeg hurtigt kunne se nogen af de forskelle der var:

 • CAV kontra VAV
 • Automatik
 • Brandsikring
 • Aggregatstørrelse
 • Kanaldimensioner

Når den private eller offentlige bygherrer, uden synderlig indsigt i faget, spørger til ventilation, der overholder gældende bygningsreglement, er der bare så mange faldgrupper, hvor bygherrer ikke kan kontrollere, om entreprenøren rent faktisk har den fornødne viden på feltet. Desværre er ventilationsbranchen uden autorisation, så der er ikke nogen kontrolorganer eller uddannelseskrav til den udførende. Det vil sige, at bygherrer er prisgivet og blot kan spørge, om et tilbud opfylder kravene i bygningsreglementet.

Men hvem vandt så?

I mit konkrete tilfælde havde jeg dimensioneret anlægget som VAV og min konkurrent som CAV – det i sig selv er jo ”nemt nok” at ændre, og jeg tilpassede mit tilbud til at være CAV. Alligevel var min pris noget højere – og forklaringen er følgende:

 • Det valgte aggregat fra min konkurrents side vare for lille i forhold til de luftmængder, de selv havde oplyst. Det bevirker blandt andet, at det ikke opfylder kravet til SFP for anlæg udført som CAV
 • Kanaldimensioner – selv med de luftmængder som de oplyste – var alt for små. Jeg er med på, at man kan have forskellige erfaringer, men en god tommelfingerregel er at benytte lufthastighedsangivelserne i ”Ventilations ståbien”. I dette tilfælde var hastighederne meget for høje og derfor et alt for højt tryk, som det valgte aggregat slet ikke kunne håndtere og med en endnu højere SFP som resultat
 • Manglende brandsikring – jeg tror ikke kunden har været godt nok forberedt på at kunne fortælle min konkurrent at der var påkrævet brandsikring. Ikke noget man som udgangspunkt kan lægge dem til last. Desværre er en brandstrategi ofte noget vi mangler, så vi har en reel mulighed for at dimensionere brandsikringen

På baggrund af blandt andet ovenstående og en rigtig god dialog direkte med kunden var vi så heldige at få ordren til trods for den højere pris.

Men hvordan kan bygherrer/kunden sikre, at de tilbud de får overhovedet kan sammenlignes, når kvaliteten af entreprenørernes beskrivelser er så svingende?

Jeg er ved at udarbejde en ”QUICK GUIDE”, som man kan bruge til at sammenligne de tilbud, man får ind – hvilke spørgsmål og forhold man skal sikre sig, at entreprenøren har taget højde for.

Læs videre

Nordic Harvest – Vertical Farming

 • Udgivet d. 4. september 2020

Vi er rigtig glade for nu at kunne offentliggøre denne sag – vi har været i gang i nogen måneder allerede.

I samarbejde med Store-Hedebyg Entreprise A/S som hovedentreprenør, Rambøll A/S som rådgiver og en række andre underentreprenører, er vi i færd med at gøre klar til Nordic Harvest og deres vertikale farm. Her skal de producere lækre friske urter og grønsager af alverdens slags.

Vi har i den forbindelse leveret store ventilationsanlæg til produktionshallen og til administrationen. Derudover har vi leveret flere køleanlæg til forskellige kølerum, som er koblet på bygningernes fjernkølesystem. Til trods for de store produktionshaller som Nordic Harvest indretter sig i, har vi været presset på pladsen og har måtte være kreative for at få plads til de store kanaler og luftmængder.

I disse dage er vi i færd med at få aggregaterne placereret i teknikrummene, og inden for et par måneder skal vi være færdige med alle installationerne, og Nordic Harvest starter deres produktion op.

 

Læs meget mere om hvad og hvem Nordic Harvest er på deres hjemmeside:
http://nordicharvest.com

Læs mere om Store-Hedebyg Entrepris A/S på:
https://she-as.dk

Læs videre

En udfordrende og spændende opgave.

 • Udgivet d. 10. februar 2020

Et boligselskab i PACCO’s nærområde skulle have renoveret boligerne i en af deres afdelinger efter skimmelsvamps problemer. Boligerne er fra 1940’ene og er ikke født med mekanisk ventilation, hvilket har medført skimmelsvamps problemer i mange af dem.

Boligselskabet valgte at lave nogen tiltag for at komme skimmelsvampen til livs samt føre boligerne lidt mere ”up to date”. Nogen boliger blev slået sammen så man fik flere m2, andre fik ny tilbygning med nyt badeværelse og andre igen fik nye altaner. Men fælles for dem alle var, at de skulle have mekanisk ventilation.

Sammen med en hovedentreprenør fik PACCO opgaven på ventilationsdelen, hvilket viste sig at blive meget spændende, men også meget udfordrende. Der er 4 forskellige typer huse i afdelingen, og hver type skulle være bygget på samme måde, så opgaven så ud til at være lige til. Det viste sig dog ikke at passe helt. Faktisk var det langt fra lige til.

Men PACCO er kendt for at løse selv de umulige opgaver og levere en god kvalitet, så kampen blev også taget op her for at løse opgaven på bedst mulig måde. Hver enkelt bolig blev kigget igennem, og der blev lavet en vurdering af hver enkelt bolig, for at finde den bedste løsning på ventilationen. Der blev lavet skitse for hver bolig og aftalt med montagefolk, teknikere, isolatør m.m. hvordan den enkelte bolig skulle laves, så man fik ventilation som foreskrevet i projektet ved mindst mulig brugt m2 plads. Det har selvfølgelig krævet lidt flere timer for projektlederen på opgaven, der i samarbejde med hovedentreprenøren har fundet den bedste løsning og leverer et produkt som bygherre vil være tilfreds med.

Projektet er ikke færdig endnu, men forventes at stå færdig om ca. et halvt år. Indtil da vil PACCO forsætte med at løse opgaven og levere det kvalitetsprodukt som vi er kendt for.

Læs videre

Skovkvarteret II – Tårn 2

 • Udgivet d. 8. april 2019

Vi har endnu engang indledt et samarbejde med Rasmus Friis A/S, denne gang i Ørestad. I forbindelse med et større boligområde – Skovkvarteret II – har vi fået til opgave at udføre ventilationen i det der kaldes Tårn 2. I alt 31 lejligheder med decentrale aggregater skal udføres i en periode fra ca. uge 24.

Vi glæder os rigtig meget til denne opgave.

Læs videre

Præstemarkshusene – Renovering i Boligselskabet Sjælland

 • Udgivet d. 31. marts 2019

Som tidligere beskrevet her på siden, har vi vundet opgaven med den daglige servicering af Boligselskabet Sjællands mange ventilationsanlæg rundt om i afdelingerne.

Men ikke nok med det, så har vi som underentreprenør til Rasmus Friis A/S, vundet opgaven med at installere ventilationsanlæg i 79 boliger.

Rasmus Friis A/S, skal lave en større renoverings- og saneringsopgave i alle bygningerne i ejendommen, hvor en af opgaverne er sanering af skimmelsvamp, der opstår blandt andet på grund af manglende ventilation. Der er en længere række opgaver, som skal udføres frem til medio 2020.

For os består opgaven i at levere og montere en række decentrale og små centrale aggregater til i alt 79 boliger fordelt rundt i afdelingen.

Vi er rigtig glade for at have fået denne mulighed, sammen med Rasmus Friis A/S, at kunne servicere vores nye servicekunde, med et så stort projekt.

Samarbejdet med Rasmus Friis A/S ser vi også rigtig meget frem til, og håber, at vi kan lave mange flere opgaver i fremtiden.

Læs videre