Mine første 6 måneder som servicechef i PACCO A/S

  • Udgivet d. 25. september 2018

Køleteknik - Servicechef

Jesper Rise er tiltrådt som Servicechef i køleafdelingen den 1. marts 2018. Jesper har over 20 års erfaring fra kølebranchen inden for entrepriseledelse, dimensionering og beregning af alle typer af køleanlæg samt service og vedligehold af køleanlæg.

Herunder giver Jesper sin udtalelse på baggrund af sine første 6 måneder som servicechef hos Pacco A/S:

“For 22 år siden, blev jeg udlært maskinarbejder fra en fabrik i Sønderjylland, som producerede køle- og frostanlæg. På et tidspunkt følte jeg, at mine arbejdsopgaver blev en smule trivielle og det trak i mig, når kølemontørerne forlod fabrikken om morgenen og skulle ud på opgaver hos vores kunder. I slutningen af min læretid spurgte jeg min chef, om jeg havde mulighed for at tiltræde en stilling som kølemontør. Siden dengang har jeg arbejdet som montør og projektleder i kølebranchen.

Da jeg i starten af 2018 skulle til jobsamtale hos Pacco A/S var jeg spændt. Jeg havde gennem lang tid haft lysten til at tage skridtet videre, fra at have arbejdet som projektleder gennem en årrække til at få muligheden for at lede og udvikle en eksisterende serviceafdeling. At være med til at gøre en markant forskel i dagligdagen sammen med mine kolleger, var et stort ønske. At få muligheden for at realisere ideer opstået igennem mit arbejdsliv f.eks. i måder at arbejde på og mine relationer til kunder og leverandører, fik jeg pludselig en chance for at kunne gøre noget ved den følelse. Pacco A/S gav mig muligheden og det kunne jeg ikke sige nej til.

Jobsamtalen forløb over 3 etaper, hvor jeg både skulle tale med ledelsen, bestyrelsesformanden og udvalgte af de medarbejdere, der skulle være mine kolleger i fremtiden. Det var yderst professionelt og stemningen var både behagelig og uformel. Jeg fik en følelse af, at alle tog mig meget seriøst, hvilket jeg har følt stærkt gennem det seneste halve år, jeg har været en del af Pacco A/S. Vi tager opgaverne, vores kunder og hinanden seriøst og respekterer og udnytter hinandens styrker og svagheder i dagligdagen. Ansættelsesprocessens karakter gjorde, at min motivation og interesse for at blive en del af virksomheden, blev vækket yderligere.

Jeg er blevet taget rigtigt godt imod af alle mine kolleger. Min personlige og faglige motivation for at tage imod ansættelse hos Pacco A/S, er til fulde blevet opfyldt.

Hele min afdeling udvikles dag for dag og sammenholdet mellem os er forudsætningen herfor.

Pacco A/S og jeg er enige om, hvordan medarbejderne skal have det. Vi skal være stolte, glade og motiverede. En positiv og ærlig dialog skal bringe os tættere sammen – hver dag. Ved at være motiverede og føle ejerskab af vores opgaver, laves der færre fejl og tallene på bundlinjen forbliver positive – fordi vi hjælper hinanden. Det betyder meget for mig at vi hjælper og støtter hinanden i hverdagen.

Det har været en god proces for mig at vokse som ny servicechef. Alle de muligheder jeg så før og som jeg ikke havde indflydelse på at gøre noget ved, kan jeg i dag arbejde med hver eneste dag.

Vi får pudset nogle rutiner af og prøvet nogle andre af – i et fællesskab. Vi holder jævnligt montørmøder og samles alle sammen for at drøfte hverdagen og de arbejdsopgaver, vi hver især er ansvarlige for at udføre.

Jeg opfordrer mine kolleger til at være åbne og ærlige og bringe de ting op, som de måske går og irriterer sig over i dagligdagen. Jeg er opmærksom på, at noget går igen fra min egen tid som montør.

En køletekniker udfordres hele tiden, det kræver at vi alle har fingeren på pulsen hele tiden, for ikke at gå i stå og stoppe sin udvikling. Vi skal opdatere vores viden hele tiden og tænke alternativt i forhold til at udvikle os, således at vi altid er på forkant med de behov og krav, som vores kunder stiller til os. Af samme årsag inddrager jeg montørerne i firmaets ønske om udvikling, således at alle føler et ansvar for at være motiverede og følge med i vores kunders ændrede behov og en konstant teknologisk udvikling i markedet omkring os.

Vores montører har den tekniske baggrund der er nødvendig for at løse den opgave de er sendt ud til, for at sikre kunderne den bedst mulige oplevelse, skal vores teknikere have et 360 graders syn på arbejdet og ikke kun løse det der står i overskriften på sagen. Dette skal sikre, at der ikke sker fejl, og samtidig fanger de måske et køleanlæg i et serverrum eller et ventilationsanlæg i et teater, som ikke fungerer. Det gør, at vores kunder altid kan være trygge ved Pacco. Teknikeren har opdaget, hvis der er noget, som ikke er som det skal være.

Vores kunder er vores eksistensgrundlag og vi ønsker at fastholde de positive og dynamiske samarbejdspartnere vi har i hele landet.

For at fortsætte med at give vores kunder positive oplevelser, skal vi levere en høj kvalitet hver eneste gang.

Herudover skal vi alle gøre vores yderste for at gå seriøst til opgaven og agere professionelt hos vores kunder.

Vi skal ligeledes opfattes som venlige og yde den en ekstra indsats, for at hjælpe vores kunder og give dem en tryghed for at vi nok skal sørge for at deres anlæg fungerer, som de skal.

Vores montører skal være i besiddelse af en unik personlighed. Samtidig skal de være specialister inden for deres fagområde. Det er dermed ikke enhver, der opnår ansættelse hos Pacco A/S, men kun de allerbedste personligheder kan og vil være hos os. For det kræver noget af os alle at være omstillingsparat, dele sin viden og erfaringer fra dagligdagen med hinanden og tage ansvar for sine opgaver og hjælpe hinanden, når man kan.

Som servicechef har jeg rykket mig lidt fra det køletekniske område og over til de blødere værdier og det at arbejde med mennesker i min hverdag. Det er en stor mulighed for mig at være med til at præge retningen i en afdeling, som består af unikke nøglepersoner. Det rører mig at se, hvad vi kan opnå yderligere, hvis vi blot arbejder sammen. Et stærkt sammenhold og partnerskab skal have vores primære fokus, og skal være forudsætningen for at lykkes med vores opgaver.”Datacenter Forum 2018 | Pacco A/S har pr. 01.09 2018 indgået kontrakt med Boligselskabet Sjælland på ventilationsservice.