Potentielle besparelser takket være frikøling med CyberAir 3PRO 

I tempererede himmelstrøg nord og syd for den ækvatoriale zone, kan de energibesparende fordele ved STULZ CyberAir 3PRO CW med Indirekte Dynamic frikøling udnyttes fuldt ud.


STULZ Frikøling Verdenskort

Indirekte Dynamisk frikøling med to kølevandskredse (CW2)
Består af en frikøler med hastighedsreguleret ventilatorer, hastighedsreguleret frikølerpumpe, chiller, chiller pumpe og air condition units med to integreret køleflader

cw2_system_wholerange

Direkte frikøling for små til mellemstore datacentre
For at bruge Direkte frikøling i små og mellemstore datacentre, kan CyberAir 3PRO units udstyres med et frikølings Plenum (Free Cooling box)

Downflow units med Freecool Plenum kombinerer Fri Køling og kompressor / CW køling i 4 faser:

STULZ cyberair-3pro-plenum cyberair-3pro-frikoeling-system

Frikøling:
Spjæld til udeluft åbnes. Udeluften strømmer gennem filteret direkte igennem unitten og blæses ind under EDB-gulv  i Data Centeret. Kompressor er slået fra / CW-ventil er lukket

Udvidet frikøling:
Køleeffekten holdes konstant ved at øge luftstrømmen. Spjæld til udeluft er åben; Kompressor er slået fra / CW-ventil er lukket.

Mix mode:
Hvis blæseren når maksimal hastighed og udvidet frikøling ikke længere er tilstrækkelig, startes kompressoren / åbnes CW-ventil som støtte. Spjæld til udeluft er åben; kompressoren / CW-ventil kører i dellast.

DX / CW drift:
Kompressor / CW-ventil er aktiveret. Spjældet til udeluften lukket.